fbpx

GDPR

STIMAŢI CLIENŢI, 

S.C. KIDSLAND CLUB S.R.L., cu sediul în Iași, str. Grigore Ureche nr. 1, bl. Walter Mărăcineanu, et. 2, ap. 6, camera 1, jud. Iași, având J22/2522/2006 și C.U.I. 19099437, e-mail:kidslandclub@yahoo.ro, prelucrează cu bună-credință, în mod legal, echitabil și transparent datele cu caracter personal ale dumneavoastră și ale copiilor, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale dumneavoastră și ale copiilor sunt protejate de către S.C. KIDSLAND CLUB S.R.L. prin măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare și sunt administrate în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate.

CLIENŢII NOŞTRI SUNT INFORMAŢI DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – click aici.

NE INFORMĂM CLIENȚII DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONSTÂND ÎN PRELUAREA DE IMAGINI VIDEO ATÂT LA RECEPŢIA PARCURILOR DE JOACĂ CÂT ŞI ÎN INCINTA ACESTORA ATÂT ÎN VEDEREA MONITORIZĂRII/SECURITĂŢII PERSOANELOR, SPAŢIILOR ŞI/SAU BUNURILOR PUBLICE/PRIVATE CÂT ŞI ÎN SCOP PUBLICITAR, PRIN AFIŞAREA UNOR IMAGINI PRELUATE ALEATORIU ÎN TIMPUL STAȚIONĂRII ÎN PARCUL DE JOACĂ PE SITE-UL WEB www.kidslandclub.ro SAU PE PAGINA DE FACEBOOK KIDSLAND CLUB.

Datele cu caracter personal care se prelucrează, scopurile, temeiul juridic al prelucrării, durata păstrării datelor cu caracter personal, destinatarii datelor, transferul datelor, drepturile clienților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – click aici. 

Vă puteți exercita drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată S.C. KIDSLAND ClUB S.R.L. la recepția parcurilor de joacă sau la adresa de e-mail: kidslandclub@yahoo.ro.

 CONDUCEREA KIDSLAND CLUB